Saturday, June 12, 2010

Selangkah ke hadapan...hanya pendapat

kalau dilihat keanggotaan ERC ketika ini...sangat sesuai untuk di susun semula agar nama dan keupayaannya meningkat dipersada dunia menyelamat....sebagai pengasas...aku kerap kali memikirkan kemana hala tuju ERC lagi 10 tahun akan datang...

Lalu aku memikirkan...untuk perjuangan ERC...aku ingin mencadangkan beberapa langkah bagi mengemaskan keupayaan ERC....

1. Menjalankan usahasama dengan pelbagai agensi berpengaruh dalam bidang RESCUE..
2.Menubuhkan UNIT kecil dibawah ERC dengan mengkhaskan "specialbility"
3.Mengumpul dana bagi penjanaan imej ERC
4.Melakukan latihan bagi memastikan ERC sentiasa bersedia dengan apa jua situasi.
5.Sentiasa peka dengan info2x kecemasan

Melihat pelbagai agensi yang kita boleh belajar dari kemahiran mereka memandangkan kewangan kelab tidak mengizinkan...kita kena pantas meraih peluang seperti ini untuk keuntungan ERC...

No comments: